برای اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید

دوره های سازمان ملی استاندارد

مخاطبین   دوره :مدیران کنترل کیفیت ،دانشجویان ،کارکنان سازمان ملی استاندارد

 

موسسه آموزش عالی صالحان دارای مجوز رسمی در سطح ملی جهت ارائه دوره های آموزشی سازمان ملی استاندارد ایران می باشد .

 

 آشنایی و تشریح الزامات ایزو9001:2015      

دوره 17025                

ارزیابی انطباق            

آشنایی و تشریح الزامات ایزو9001:2008      

مدیریت کیفیت              

آشنایی و تشریح الزامات ایزو14001             

دوره اصول تدوین استانداردهای ملی و منطقه ای بین المللی و کارخانه ای            

نظام آراستگی محیط کار                

مدیریت تعارض    

حلقه های کیفیت      

 

salehan.ac.ir © salehanuni 2017