دوره های جدید

برگزاری دوره ارگانیسم تراریخته-تغییر ژنتیکی یافته

برگزاری دوره ارگانیسم تراریخته-تغییر ژنتیکی یافته به صورت آنلاین در بخش دوره های سازمان ملی استاندارد برگزار می شود . ساعات آموزشی :16 ساعت نحوه… ادامه »برگزاری دوره ارگانیسم تراریخته-تغییر ژنتیکی یافته