راهنمایی شرکت در آزمون

ابتدا از بخش سنجش و آزمونهای اختصاصی آزمون مورد نظر انتخاب کنید .

پس از پرداخت هزینه آزمون از طریق در گاه بانک سامان تکمیل فرایند خرید بزنید تا در آزمون ثبت نام شوید.

نکته : پس از ثبت نام در آزمون هر زمانی که تمرکز داشتید می توانید در آزمون شرکت کنید زیرا آزمون به صورت آنلاین می باشد.

آزمونها به صورت آنلاین و تستی می باشد.

هر آزمون از بیست سوال تستی تشکیل شده است که از بانک سوالات دوره مربوطه به صورت رندوم انتخاب می شود .

مدت پاسخگویی هر آزمون 20 دقیقه میباشد.

هر فراگیر میتواند دوبار در آزمون شرکت کند در صورت قبولی در آزمون گواهی معتبر صادر و به آدرس پستی فراگیر ارسال می شود.

نکته : اگر بار اول در آزمون قبول شدید نیازی به شرکت در بار دوم نمی باشد.

نکته : سوالات هر آزمون متفاوت است.

نکته: نمره هر آزمون از 10 محاسبه می شود و شرط قبولی در آزمون دریافت حداقل نمره 5 می باشد.

 

 

با آرزوی موفقیت

مدیر آموزش مجازی صالحان