برگزاری دوره ارگانیسم تراریخته-تغییر ژنتیکی یافته به صورت آنلاین در بخش دوره های سازمان ملی استاندارد برگزار می شود .

ساعات آموزشی :16 ساعت

نحوه برگزاری : آنلاین

هزینه :200.000 تومان

لینک دوره