مدیریت خلق مدل مدل کسب و کار

مدل‌های کسب و کار سهمی قابل توجه در موفقیت یا شکست بنگاه‌های اقتصادی نقش بنیادی ایفا می‌کنند. مدل‌های کسب و کار یک فرم ساختاریافته  مشتکل از موفقیت و تولید ثروت هستند. مدل‌های کسب و کار کارکردی چندگانه دارند و نشان می‌دهند که کدام فعالیت‌ها، به چه شیوه‌ای و در چه زمانی باید انجام گیرند که در نهایت هم برای سازمان و هم مشتری تولید ارزش شود. سودآوری نتیجه‌ی نهایی مدل‌های کسب و کار است، و لذا مدل کسب و کار ابزاری برای تأمین منافع مشتری و بنگاه و درآمدزایی است.

این دوره جزء دوره های سازمان ملی استاندارد می باشد که دارای گواهینامه معتبر است

لینک دوره

 

salehan.ac.ir © salehanuni 2017