قبولی در آزمون  نمایندگی بیمه و کارگزاری رسمی

فقط کافیست در آزمون آنلاین آمادگی در آزمون بیمه مرکزی  شرکت کرده

وبا نمونه سوالات آزمون آشنا شوید

 

ü   نمونه سوالات آزمونهای دوره های قبل

ü   شرکت در آزمون به صورت نامحدود

ü   ارزیابی آنلاین پس از  شرکت  در آزمون و دریافت پاسخهای صحیح

 

ü   فقط کافیست یکبار ثبت نام کنید 

salehan.ac.ir © salehanuni 2017