نرم افزارهای کاربردی

 

مخاطبین  دوره : عمومی ،دانشجویان،متقاضیان کار

سازمان های صادرکننده گواهینامه  : موسسه آموزش عالی صالحان

 

 

مدت زمان ارائه گواهینامه: 15 روز  پس از قبولی در آزمون آنلاین

 

 نرم افزار فتو شاپ

نرم افزار ETABS

             

مبانی کامپیوتر

 ویندوز

 اینترنت

 WORD

 Excel

 PowerPoint

 

 

salehan.ac.ir © salehanuni 2017