نرم افزارهای کاربردی

 

مخاطبین  دوره : عمومی ،دانشجویان،متقاضیان کار

سازمان های صادرکننده گواهینامه  : موسسه آموزش عالی صالحان

 

 

مدت زمان ارائه گواهینامه: 15 روز  پس از قبولی در آزمون آنلاین

 

 نرم افزار فتو شاپ

  نرم افزار     کاربری برای دانشجویان عمرانETABS

نرم افزار             revit 2018  کاربردی برای دانشجویان معماری

مبانی کامپیوتر

 ویندوز

 اینترنت

 WORD

 Excel

 PowerPoint

 

 

salehan.ac.ir © salehanuni 2017