برای اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید

دوره مدیریت مالی

چاپ

 

مخاطبین  دوره : کارشناسان مالی ،حسابداران،مدیران شرکتها ،دانشجویان ،متقاضیان کار 

سازمان های صادر کننده گواهینامه  : موسسه آموزش عالی صالحان

 

مدت زمان ارائه گواهینامه: 15 روز پس از قبولی در آزمون آنلاین

 

 دوره مالیاتهای مستقیم

 دوره وجوه نقد

دوره  مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی

دوره  اعتبارات اسنادی کاربردی LC

دوره مدیریت قراردادها و پروژه ها

 دوره تجارت الکترونیک

دوره اکسل